Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO. W związku z tym Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że: 1) Administratorem […]

Plan remontów 2018

W zakładce – „Dla mieszkańców” -> Remonty pojawił się plan remontów na rok 2018 PL.Rem 18 TEO 1 – plan remontowy  Osiedle Śródmieście PL.Rem 18 TEO 2  -plan remontowy  Osiedle Parkowe PL.Rem 18 TEO 3  -plan remontowy  Osiedle Stanisława Staszica cz. A PL.Rem 18 TEO 4  -plan remontowy  Osiedle Stanisława Staszica cz. B i Bolesława Prusa […]

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z Uchwałą nr  XXXI.334.2017  Rady  Miejskiej  w Pruszkowie  z  dnia  27.04.2017 r.  zmienia  się wysokość  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 11 zł/m-c/osobę na 12,00 zł/m-c/osobę – za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 21 zł/m-c/osobę – w przypadku niesegregowania odpadów. Nowa stawki za gospodarowanie odpadami […]

Wolne miejsca postojowe w garażu podziemnym przy ulicy Andrzeja 4D

Pruszkowska Spółdzielni Mieszkaniowa Informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca postojowe w  wielostanowiskowym   garażu  podziemnym w nowo-powstałym budynku  przy ulicy Andrzeja 4D w Pruszkowie . Koszt miejsca postojowego wynosi  obecnie : 27.675,00 zł Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni w   Pruszkowie  ul.  Bolesława Prusa 86 pokój  nr 2  lub telefonicznie : 758 – 75 – 79  […]

Zmiana zasad odbioru odpadów komunalnych

U W A G A!!!  Zmiana zasad odbioru odpadów komunalnych! W związku z podjęciem Uchwał nr XXVI.284.2016 oraz XXVI.285.2016 przez Radę Miejską w Pruszkowie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa od […]

Czynsze on-line

W celu uzyskania dostępu do systemu należy zgłosić się z dowodem tożsamości do siedziby Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ul. B. Prusa 86 (pok. nr 5 – lokale mieszkalne oraz pok. nr 20 – lokale użytkowe). Pliki do pobrania  wniosek dostępu do systemu Czynsze on-line regulamin oświadczenie o wyborze głównego użytkownika lokalu

Informacja w sprawie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów.

Informacja w sprawie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów, przekazywanej przez Spółdzielnię do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiadając na liczne pytania dotyczące podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyjaśnia, że dotyczy ona dokonanej przez Gminę – Miasto Pruszków aktualizacji opłat rocznych  w latach 2012-2014, która skutkuje na rok 2017. Zaktualizowana opłata […]

PSM w rankingu Gazele Biznesu

Z  wielką przyjemnością informujemy, że Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa dołączyła do elitarnego klubu Gazel Biznesu – grona najdynamiczniej rozwijających się firm .  Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu […]

Wnioski do pobrania – w dziale "Dla Mieszkańców"

Dokumenty do pobrania:  Deklaracja przystąpienia do spółdzielni  pdf Wniosek o zmianę prawa do lokalu w odrębną własność pdf Wniosek o wypowiedzenie członkostwa z rejestru Spółdzielni pdf Wniosek o  wydanie zaświadczenia opisującego  lokal pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia celem przedłożenia w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych pdf