Statuty i regulaminy

 • Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali: PDF
 • Regulamin określenia obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale: PDF
 • Statut Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:  pdf
 • Regulamin porządku domowego pdf
 • Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywanie rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody użytkowej: pdf
 • Regulamin organizowania postępowania przetargowego na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz działania komisji przetargowej w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: pdf

  Deklaracja do przetargu – doc
  Oświadczenie do przetargu – doc
  Wniosek o zmianę danych osobowych – doc

  Czynsze on-line : 

  wniosek dostępu do systemu czynsze on line pdf
  regulamin pdf
  oświadczenie o wyborze głównego użytkownika lokalu pdf

   

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×