Władze Spółdzielni

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pełni swe funkcje w następującym składzie:

 • Mieczysław Kaniewski  – Prezes Zarządu PSM
 • Andrzej Sicko – Zast. Prezesa Zarządu ds. Technicznych 
 • Bożenna Milczarek – Zast. Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Główny Księgowy

Zarząd koordynuje i nadzoruje całokształt działalności Spółdzielni w oparciu o przepisy ustaw: o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawo spółdzielcze oraz w oparciu o regulacje statutowe i inne szczegółowe regulacje aktów prawa wewnętrznego. Ponadto Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór nad organizacją i finansowaniem nowych inwestycji, organizacją, finansowaniem oraz prawidłowością wykonania remontów a także ewidencją księgową i obsługą prawną.
Zarząd w sprawach członkowskich przyjmuje w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca w budynku przy ul. B.Prusa 86 pok. nr 4 w godz. 15:00-17:00 po wcześniejszym zapisaniu się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym tel. 22 758-75-79.

Rada Nadzorcza

W skład Prezydium Rady Nadzorczej PSM wchodzą:

 • Bogdan Gołębiewski – przewodniczący
 • Czesław Kudliński  – zastępca przewodniczącego
 • Anna Wyszyńska-Górska – sekretarz
 • Adam Janczewski  – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Czesław Bedyński – przewodniczący Komisji Technicznej
 • Bonifacy Jakubowski – Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Samorządowej

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej:

 • Irena Halimoniuk
 • Zbigniew Habiera
 • Sylweriusz Pytel
 • Krystyna Gierzyńska
 • Stanisław Czajkowski
 • Anna Altman
 • Sławomir Zatoń
 • Jacek Kaczanowski
 • Jerzy Kaczmarek
 • Karol Świt

Rada Nadzorcza PSM działa w oparciu o trzy stałe komisje problemowe, które obradują zgodnie z opracowanymi planami pracy, zatwierdzonymi przez Plenum Rady Nadzorczej

Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w budynku Zarządu PSM od godz. 17.00 do 18.00

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×