Andrzeja 20 – Instalacja CO

opis techniczny -CO
rysunki CO