Andrzeja 20 – Instalacja wod-kan

Opis techniczny wod – kan
rysunki wod – kan