Zmiana terminu odczytu wodomierzy

OGŁOSZENIE Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej w kraju odczyty wodomierzy planowane na marzec odbędą się we wrześniu.

Organizacja pracy w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

Uchwała Zarządu Nr 4/2020 Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 5.06.2020 r. w sprawie organizacji pracy w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie § 129 Statutu Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych […]

Ograniczenie wizyt w budynkach PSM

Szanowni Mieszkańcy! W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w budynkach PSM: Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Prusa 86 tel. (22) 758-68-57 e-mail: psm@pruszkow.com.pl; Administracji Śródmieście ul. […]

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO. W związku z tym Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że: 1) Administratorem […]

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z Uchwałą nr  XX.228.2020  Rady  Miasta  Pruszkowa  z  dnia  30.04.2020 r.  zmienia  się wysokość  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 17 zł/m-c/osobę na 35,00 zł/m-c/osobę – za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz z 28 zł/m-c/osobę na 70,00 zł/m-c/osobę – w przypadku niesegregowania odpadów. Nowe stawki […]

Zmiana zasad odbioru odpadów komunalnych

U W A G A!!!  Zmiana zasad odbioru odpadów komunalnych! W związku z podjęciem Uchwał nr XXVI.284.2016 oraz XXVI.285.2016 przez Radę Miejską w Pruszkowie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa od […]

Informacja w sprawie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów.

Informacja w sprawie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów, przekazywanej przez Spółdzielnię do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiadając na liczne pytania dotyczące podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyjaśnia, że dotyczy ona dokonanej przez Gminę – Miasto Pruszków aktualizacji opłat rocznych  w latach 2012-2014, która skutkuje na rok 2017. Zaktualizowana opłata […]

PSM w rankingu Gazele Biznesu

Z  wielką przyjemnością informujemy, że Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa dołączyła do elitarnego klubu Gazel Biznesu – grona najdynamiczniej rozwijających się firm .  Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu […]

Wnioski do pobrania – w dziale "Dla Mieszkańców"

Dokumenty do pobrania:  Deklaracja przystąpienia do spółdzielni  pdf Wniosek o zmianę prawa do lokalu w odrębną własność pdf Wniosek o wypowiedzenie członkostwa z rejestru Spółdzielni pdf Wniosek o  wydanie zaświadczenia opisującego  lokal pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia celem przedłożenia w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych pdf