Władze Spółdzielni

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pełni swe funkcje w następującym składzie: Mieczysław Kaniewski  – Prezes Zarządu PSM Andrzej Sicko – Zast. Prezesa Zarządu ds. Technicznych  Bożenna Milczarek – Zast. Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Główny Księgowy Zarząd koordynuje i nadzoruje całokształt działalności Spółdzielni w oparciu o przepisy ustaw: o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawo spółdzielcze oraz w oparciu o regulacje […]

Statuty i regulaminy

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali: pdf Regulamin określenia obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale: pdf Statut Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: pdf Regulamin porządku domowego pdf Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywanie rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne […]