Oferty na badanie sprawozdania finansowego 

Rada Nadzorcza i Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informują iż w terminie do dnia 11.10.2019 r. przyjmowane są oferty na badanie  sprawozdania finansowego  Spółdzielni za lata 2019 i 2020. Podmioty zainteresowane współpracą prosimy o złożenie oferty drogą mailową psm@pruszkow.com.pl  lub na adres 05-800 Pruszków ul. Bolesława Prusa 86.

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO. W związku z tym Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że: 1) Administratorem […]

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z Uchwałą nr  VIII.86.2019  Rady  Miejskiej  w Pruszkowie  z  dnia  30.05.2019 r.  zmienia  się wysokość  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 12 zł/m-c/osobę na 17,00 zł/m-c/osobę – za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz z 21 zł/m-c/osobę na 28,00 zł/m-c/osobę – […]

Zmiana zasad odbioru odpadów komunalnych

U W A G A!!!  Zmiana zasad odbioru odpadów komunalnych! W związku z podjęciem Uchwał nr XXVI.284.2016 oraz XXVI.285.2016 przez Radę Miejską w Pruszkowie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa od […]

Czynsze on-line

W celu uzyskania dostępu do systemu należy zgłosić się z dowodem tożsamości do siedziby Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ul. B. Prusa 86 (pok. nr 5 – lokale mieszkalne oraz pok. nr 20 – lokale użytkowe). Pliki do pobrania  wniosek dostępu do modułu Czynsze on-line regulamin

Informacja w sprawie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów.

Informacja w sprawie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów, przekazywanej przez Spółdzielnię do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiadając na liczne pytania dotyczące podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyjaśnia, że dotyczy ona dokonanej przez Gminę – Miasto Pruszków aktualizacji opłat rocznych  w latach 2012-2014, która skutkuje na rok 2017. Zaktualizowana opłata […]

PSM w rankingu Gazele Biznesu

Z  wielką przyjemnością informujemy, że Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa dołączyła do elitarnego klubu Gazel Biznesu – grona najdynamiczniej rozwijających się firm .  Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu […]

Wnioski do pobrania – w dziale "Dla Mieszkańców"

Dokumenty do pobrania:  Deklaracja przystąpienia do spółdzielni  pdf Wniosek o zmianę prawa do lokalu w odrębną własność pdf Wniosek o wypowiedzenie członkostwa z rejestru Spółdzielni pdf Wniosek o  wydanie zaświadczenia opisującego  lokal pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia celem przedłożenia w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych pdf