Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadań jak niżej: Zadanie 1: Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w osiedlach PSM (alternatywnie z koszeniem trawników lub bez koszenia) Zadanie 2: Koszenie trawników w osiedlach PSM Zadanie 3: Pielęgnacja zieleni w osiedlach PSM Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2019 roku o godz. […]