Organizacja pracy w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

Uchwała Zarządu Nr 4/2020 Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 5.06.2020 r. w sprawie organizacji pracy w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie § 129 Statutu Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych […]

Władze Spółdzielni

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pełni swe funkcje w następującym składzie: Mieczysław Kaniewski  – Prezes Zarządu PSM Andrzej Sicko – Zast. Prezesa Zarządu ds. Technicznych  Bożenna Milczarek – Zast. Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Główny Księgowy Zarząd koordynuje i nadzoruje całokształt działalności Spółdzielni w oparciu o przepisy ustaw: o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawo spółdzielcze oraz w oparciu o regulacje […]

Statuty i regulaminy

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali: pdf Regulamin określenia obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale: pdf Statut Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: pdf Regulamin porządku domowego pdf Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywanie rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne […]