Działalność ekonomiczno-finansowa

images_photoxpress_3179544

Sytuacja finansowa PSM jest zrównoważona mimo utrzymujących się na wysokim poziomie zadłużeń czynszowych.
Spółdzielnia dokonuje wszystkich dozwolonych prawem działań windykacyjnych gdyż problem zadłużeń czynszowych jest jednym z najpoważniejszych z jakimi boryka się Spółdzielnia.

Działalność eksploatacyjna i remontowa finansowana jest z opłat czynszowych oraz z części zysku z działalności gospodarczej zaliczonego na poczet funduszu remontowego.

Zobowiązania Spółdzielni wobec budżetu państwa oraz wobec dostawców są regulowane na bieżąco i terminowo.

Spółdzielnia nigdy nie zaciągała kredytów na bieżącą realizację działań eksploatacyjnych i remontowych, zachowuje całkowitą płynność finansową.