Działalność inwestycyjna

W wyniku przetargu z dnia 08.10.2014 r. dot: wyboru wykonawców na realizację budynku
przy ul. Andrzeja 4B w Pruszkowie – przez komisję przetargową zostali wyłonieni
wykonawcy do budowy przedmiotowego budynku.
Termin rozpoczęcia 15.03.2015 r.
Termin zakończenia 15.09.2016 r.
Charakterystyka budynku:
8 szt. mieszkań o powierzchni użytkowej 389,90 m2
Garaż podziemny z miejscami postojowymi o powierzchni 131.12 m2