DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Działalność samorządowa związana jest głównie z obsługą organów wewnętrznych Spółdzielni i opiera się na samorządności członków.

Pracownicy działu samorządowego aktywnie współpracują z Radą Nadzorczą, która uczestniczy i sprawuje nadzór nad działalnością samorządową Spółdzielni.
Analizuje przepisy wewnętrzne Spółdzielni i wskazuje na potrzebę zmian w Regulaminach obowiązujących w PSM.
Członkowie Rady Nadzorczej rozpatrują skargi i wnioski członków Spółdzielni zgłaszane na dyżurach w pierwszy poniedziałek miesiąca oraz kontrolują i oceniają prace poszczególnych działów Spółdzielni i uczestniczą w rozwiązywaniu bieżących problemów.