Informacja w sprawie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów.

Informacja w sprawie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów,
przekazywanej przez Spółdzielnię do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.
Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiadając na liczne pytania dotyczące podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyjaśnia, że dotyczy ona dokonanej przez Gminę – Miasto Pruszków aktualizacji opłat rocznych  w latach 2012-2014, która skutkuje na rok 2017.
Zaktualizowana opłata roczna, której wysokość przekroczyła dwukrotność opłaty przed aktualizacją, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, sukcesywnie wzrastała w przeciągu trzech lat, a dopiero w czwartym roku wnoszona jest w pełnej kwocie zaktualizowanej, osiągając najwyższą wartość.
Informujemy ponadto, że aktualizacja spowodowała na tyle znaczący wzrost opłaty rocznej z tytułu prawa użytkowania wieczystego terenów stanowiących mienie Spółdzielni (drogi osiedlowe, parkingi, tereny pod budynkami administracyjnymi, hydrofornie itp.), iż zaszła konieczność wykazania jej w oddzielnej pozycji opłat. Przed podwyżką opłata roczna za mienie Spółdzielni wynosiła poniżej 0,01 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu, a obecnie 0,04 zł/m2.  Przedmiotowa opłata na mocy art. 4 ustawy  o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 91 Statutu Spółdzielni, obciąża wszystkich posiadaczy praw spółdzielczych jak również właścicieli odrębnych lokali.