Książeczki

W związku z koniecznością zamówienia książeczek opłat za mieszkanie prosimy wszystkie osoby, które NIE BĘDĄ KORZYSTAĆ Z KSIĄŻECZKI na 2021 rok o zgłoszenie tego faktu w swojej administracji osobiście, telefonicznie lub e-mailowo:

Adm. Śródmieście            teo1@psm-pruszkow.pl   tel. 22 758 83 15

Adm. Parkowe                 teo2@psm-pruszkow.pl    tel. 22 758 41 71

Adm. Staszica cz.A          teo3@psm-pruszkow.pl    tel. 22 728 49 18

Adm. Staszica cz.B           teo4@psm-pruszkow.pl    tel. 22 758 70 11

lub w Biurze Zarządu Spółdzielni ul. B. Prusa 86 ,  czynsz@psm-pruszkow.pl

tel. 22 758 64 11 wew 127 lub 113

Przypominamy o możliwości monitorowania swojego konta czynszowego przez Internet.

Login i hasło można otrzymać poprzez zgłoszenie tego faktu przez pocztę e-mail:

czynsz@psm-pruszkow.pl