Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z Uchwałą nr  VIII.86.2019  Rady  Miejskiej  w Pruszkowie  z  dnia  30.05.2019 r.  zmienia  się wysokość  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 12 zł/m-c/osobę na 17,00 zł/m-c/osobę – za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz z 21 zł/m-c/osobę na 28,00 zł/m-c/osobę w przypadku niesegregowania odpadów.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

– 17,00 zł/m-c/osobę – dla osób segregujących odpady

28,00 zł/m-c/osobę  – dla osób zbierających odpady w sposób nieselektywny

12,00 zł/m-c/osobę – dla osób, które posiadają i zgłosiły w Dziale Czynszów Kartę Dużej Rodziny (w opłacie uwzględniona zniżka 5 zł/os)

obowiązują  od 01.08.2019 r.

Deklaracja –pdf