Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z Uchwałą nr  XX.228.2020  Rady  Miasta  Pruszkowa  z  dnia  30.04.2020 r.  zmienia  się wysokość  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 17 zł/m-c/osobę na 35,00 zł/m-c/osobę – za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz z 28 zł/m-c/osobę na 70,00 zł/m-c/osobę w przypadku niesegregowania odpadów.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

– 35,00 zł/m-c/osobę – dla osób segregujących odpady

70,00 zł/m-c/osobę  – dla osób zbierających odpady w sposób nieselektywny

20,00 zł/m-c/osobę – dla osób, które posiadają i zgłosiły w Dziale Czynszów Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (w opłacie uwzględniona zniżka 15 zł/os), po spełnieniu warunków określonych w Uchwale Rady Miasta Pruszkowa

obowiązują  od 01.06.2020 r.