Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z Uchwałą nr  XXXI.334.2017  Rady  Miejskiej  w Pruszkowie  z  dnia  27.04.2017 r.  zmienia  się wysokość  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 11 zł/m-c/osobę na 12,00 zł/m-c/osobę – za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 21 zł/m-c/osobę – w przypadku niesegregowania odpadów.

Nowa stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  12,00 zł/m-c/osobę – dla osób segregujących odpady

21,00 zł/m-c/osobę  – dla osób zbierających odpady w sposób nieselektywny

7,00 zł/m-c/osobę – dla osób, które posiadają i zgłosiły w Dziale Czynszów Kartę Dużej Rodziny (w opłacie uwzględniona zniżka 5 zł/os)

obowiązywać będą od 01.07.2017 r.

Deklaracja –pdf