O spółdzielni

Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa istnieje już od 64 lat.


W tym czasie PSM stała się stopniowo jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych w kraju, przyczyniając się walnie do zmiany oblicza Pruszkowa, który stanowi dzisiaj największe pod względem liczebności miasto aglomeracji warszawskiej.

Aktualnie do zasobów PSM należy 11.706 mieszkań, w których zamieszkuje według ostatnich danych ponad 22 tys. osób z których 10 596 osób posiada uprawnienia członkowskie.