Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu znajdującego się w Pruszkowie :

1. Wojska Polskiego 27 m 78 M-3 o pow. 37,0 m² – 2 pokoje + kuchnia

IV piętro – wartość rynkowa – 195.878,00 zł.

Zainteresowani nabyciem tego lokalu mogą składać pisemne oferty (wzory deklaracji i oświadczenia do wydrukowania na stronie internetowej https://www.psm.pruszkow.pl) w terminie do dnia 06.11.2020 r. drogą pocztową lub do skrzynki wywieszonej w Spółdzielni .

Oferty zostaną otwarte przez Komisje Przetargową bez udziału oferentów ze względu na obostrzenia wynikające z COVID-19 w siedzibie Spółdzielni w Pruszkowie przy ulicy Bolesława Prusa 86 w dniu 09.11.2020 r. , o wynikach przetargu wszyscy zostaną niezwłocznie poinformowani .

Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją :

Śródmieście„ ul. Kubusia Puchatka 3 tel. 22 758-83-15 , 22 758-44-39

Dodatkowe informacje o lokalu można uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym nr tel. (22) 758-75-79 w. 130, 132

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Zarząd PSM