Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności dla lokali znajdujących się w Pruszkowie:

1. ul Ewy 20 m 17.

M-3 o pow. 48,0 m2 – 3 pokoje + kuchnia
II piętro – wartość rynkowa – 214.128,00 zł.

2. ul. Ceglana 3 m 7

M-3 o pow. 50,75 m2 – 2 pokoje + kuchnia III piętro – wartość rynkowa – 238.931,00 zł.

3. ul M. Kopernika 17 m 61

M-2 o pow. 38,0 m2 – 2 pokoje + kuchnia
parter – wartość rynkowa – 185.212,00 zł.

Zainteresowani nabyciem tych lokali mogą składać pisemne oferty (wzory deklaracji i oświadczenia do wydrukowania na stronie internetowej http://www.psm.pruszkow.pl ) w terminie do dnia 25.02.2019 r. w Kancelarii Zarządu Spółdzielni (pokój 11). W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły do Spółdzielni przed upływem podanego wyżej terminu.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółdzielni w Pruszkowie przy ulicy Bolesława Prusa 86 w dniu 26.02.2019 r. o godz.11.00

Mieszkania można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją „ Parkowe” ul.Hubala 5 tel. 22 758-41-71 i 22 728-98-26.

Dodatkowe informacje o lokalu można uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym nr tel. (22) 758-75-79 w. 130, 132

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Zarząd PSM