przetarg na ustanowienie odrębnej własności dla lokali znajdujących się w Pruszkowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności dla lokali znajdujących się w Pruszkowie

1.Lipowa 7 m 54  M-2 o pow. 38,0 m2 – 2 pokoje + kuchnia III piętro – wartość rynkowa 174.838 ,- zł.

2. Mikołaja Kopernika 9 m 73 M-2 o pow. 30,0 m2 -1 pokój + kuchnia IV piętro – wartość rynkowa – 147.780,- zł.

3. Księcia Józefa 1 m 43  M-2 o pow. 35,8 m2 – 2 pokoje + kuchnia III piętro – wartość – 164.644,- zł.

Zainteresowani nabyciem tych lokali mogą składać pisemne oferty (wzory deklaracji i oświadczenia do wydrukowania na stronie internetowej.

https://www.psm.pruszkow.pl) w terminie do dnia 09.10.2019 r. w Kancelarii Zarządu Spółdzielni (pokój 1). W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły do Spółdzielni przed upływem podanego wyżej terminu.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółdzielni w Pruszkowie przy ulicy Bolesława Prusa 86 w dniu 10.10.2019 r. o godz.11.00.

Mieszkania można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją: „ Parkowe „ ul. Hubala 5 tel.  22 758-41-71 , 22 728-98-26

Dodatkowe informacje o lokalu można uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym nr tel. (22) 758-75-79 w. 130, 132

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Zarząd PSM