Przetarg na ustanowienie odrębnej własności dla lokali

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU

     Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności dla  lokali znajdujących się w Pruszkowie :

 

  1. Powstańców 107 m 37 M-3  o pow. 39,0 m² – 2 pokoje + kuchnia 

parter –  wartość rynkowa –  164.580 zł.

  1. Chopina 74/78 m 67 M-2 o pow.  29,0 m² –  1 pokój + kuchnia

I piętro – wartość rynkowa –  135.372,00 zł. 

    

Zainteresowani nabyciem tych lokali mogą składać pisemne oferty (wzory deklaracji i oświadczenia do wydrukowania na stronie internetowej https://www.psm.pruszkow.pl) w terminie do dnia 31.05.2019 r. w Kancelarii Zarządu Spółdzielni (pokój 11). W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły do Spółdzielni przed upływem podanego wyżej terminu.

 

     Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółdzielni w Pruszkowie  przy ulicy Bolesława  Prusa 86 w dniu 03.06.2019 r. o godz.11.00 .

Mieszkania  można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracjami :

 poz. 1 „ Staszica Cz. A”  ul. Dębowa 6A  tel. 22 728-49-18 ,  22-758-64-41

 poz. 2 „ Śródmieście „ ul. Kubusia Puchatka 3  tel. 22 758-83-15 , 22 758-44-39

Dodatkowe  informacje o lokalu można uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym  nr  tel.   (22) 758-75-79  w. 130, 132

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 Zarząd PSM