Przetarg na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu (al. Wojska Polskiego)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu znajdującego się w Pruszkowie :

Wojska Polskiego 56 m 28A M-2 o pow. 23,46 m² – 1 pokój + kuchnia

IX piętro – wartość rynkowa – 94.168 ,- zł.

Zainteresowani nabyciem tego lokalu mogą składać pisemne oferty (wzory deklaracji i oświadczenia do wydrukowania na stronie internetowej https://www.psm.pruszkow.pl) w terminie do dnia 06.11.2019 r. w Kancelarii Zarządu Spółdzielni (pokój nr 1). W razie przesłania oferty pocztą lub kurierem otwarte zostaną jedynie oferty, które wpłynęły do Spółdzielni przed upływem podanego wyżej terminu.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółdzielni w Pruszkowie przy ulicy Bolesława Prusa 86 w dniu 07.11.2019 r. o godz.11.00 .

Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją :

St. Staszica” cz. A ul. Dębowa 6A tel. 22 758-64-41 , 22 728-49-18

Dodatkowe informacje o lokalu można uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym nr tel. (22) 758-75-79 w. 130, 132

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Zarząd PSM