Rejestracja czynsze on-line

W celu uzyskania dostępu do systemu czynsze on-line należy przesłać e-mailem swój numer identyfikacyjny na adres: czynsz@psm-pruszkow.pl

W odpowiedzi na e-mail zostanie przesłane hasło, które razem z numerem
identyfikacyjnym użytkownika stanowi wejście do systemu czynsze on-line.
Jednocześnie informujemy, że udostępniony przez Państwa adres e-mail
automatycznie stanie się adresem do korespondencji z PSM.

Przejdź do czynszów on-line