Rejestracja czynsze on-line

Rejestracja czynsze on-line

W celu uzyskania dostępu do systemu czynsze on-line należy przesłać
e-mailem swój numer identyfikacyjny oraz numer ulicy i lokalu na adres: czynsz@psm-pruszkow.pl

W odpowiedzi na e-mail zostanie przesłane hasło, które razem z numerem
identyfikacyjnym użytkownika stanowi wejście do systemu czynsze on-line.
Jednocześnie informujemy, że udostępniony przez Państwa adres e-mail
automatycznie stanie się adresem do korespondencji z PSM.

Przejdź do czynszów on-line 

UWAGA!
W przypadku zagubienia hasła i zablokowania konta w systemie czynsze on-line prosimy o przesłanie informacji pod adres e-mail: infor@psm-pruszkow.pl