Statuty i regulaminy

 • Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali: pdf
 • Regulamin określenia obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale: pdf
 • Statut Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: pdf
 • Regulamin porządku domowego pdf
 • Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywanie rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody użytkowej: pdf
 • Regulamin w sprawie zasad postępowania przetargowego organizowanego w celu zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego oraz działania komisji przetargowej w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  doc
 • Deklaracja – odpady komunalne –  doc
 • Deklaracja do przetargu – doc  pdf
 • Oświadczenie do przetargu – doc  pdf
 • Wniosek o zmianę danych osobowych – doc
 • Dane do aktu notarialnego – doc

  Czynsze on-line :
 • regulamin pdf