Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z Uchwałą nr  XX.228.2020  Rady  Miasta  Pruszkowa  z  dnia  30.04.2020 r.  zmienia  się wysokość  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 17 zł/m-c/osobę na 35,00 zł/m-c/osobę – za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz z 28 zł/m-c/osobę na 70,00 zł/m-c/osobę – w przypadku niesegregowania odpadów. Nowe stawki […]