Witamy

PSM logo_kalendarz

Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa istnieje już od 60 lat. W tym czasie PSM stała się stopniowo jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych w kraju, przyczyniając się walnie do zmiany oblicza Pruszkowa, który stanowi dzisiaj największe pod względem liczebności miasto aglomeracji warszawskiej. Aktualnie do zasobów PSM należy 11.700 mieszkań, w których zamieszkuje według ostatnich danych ponad 22 tys. osób z których  8.288 osób posiada uprawnienia członkowskie.