Władze Spółdzielni

Zarząd Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pełni swe funkcje w następującym składzie:

 • Andrzej Sicko – Prezes Zarządu PSM
 • Magdalena Słobodzin – Zast. Prezesa Zarządu ds. Technicznych 
 • Bożenna Milczarek – Zast. Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Główny Księgowy

Zarząd koordynuje i nadzoruje całokształt działalności Spółdzielni w oparciu o przepisy ustaw: o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawo spółdzielcze oraz w oparciu o regulacje statutowe i inne szczegółowe regulacje aktów prawa wewnętrznego. Ponadto Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór nad organizacją i finansowaniem nowych inwestycji, organizacją, finansowaniem oraz prawidłowością wykonania remontów a także ewidencją księgową i obsługą prawną.
Zarząd w sprawach członkowskich przyjmuje w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca w budynku przy ul. B.Prusa 86 pok. nr 4 w godz. 15:00-17:00 po wcześniejszym zapisaniu się w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym tel. 22 758-75-79.

Rada Nadzorcza

w skład Prezydium Rady Nadzorczej PSM wchodzą:

 • Euzebiusz Nowak – przewodniczący
 • Karol Świt – zastępca przewodniczącego
 • Barbara Posel-Czajka – sekretarz
 • Dariusz Grubek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Jerzy Kaczmarek – przewodniczący Komisji Technicznej
 • Danuta Biegaj – przewodnicząca Komisji Ekonomiczno-Samorządowej

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej:

 • Salomej Kowalski
 • Lech Kulesza
 • Tomasz Miller
 • Piotr Przybysz
 • Magdalena Sandowicz
 • Barbara Stadejek
 • Wiesław Szczepański
 • Tadeusz Wenda
 • Janina Złotkowska

Rada Nadzorcza PSM działa w oparciu o trzy stałe komisje problemowe, które obradują zgodnie z opracowanymi planami pracy, zatwierdzonymi przez Plenum Rady Nadzorczej
Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w budynku Zarządu PSM od godz. 17.00 do 18.00