Zawieszone rozliczenia wody w lokalach

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 491), mając na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID, zawiesza się dokonania rozliczeń wody w lokalach za okres od 1.X.2019 r. do 31.III.2020 r. ustalony w „Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali”.

Rozliczenia zostaną dokonane na dzień 30.IX.2020 r.