Zmiana zasad odbioru odpadów komunalnych

U W A G A!!! 

Zmiana zasad odbioru odpadów komunalnych!

W związku z podjęciem Uchwał nr XXVI.284.2016 oraz XXVI.285.2016 przez Radę Miejską w Pruszkowie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa od 01.05.2017 r. zostają wprowadzone nowe zasady odbioru odpadów z obszarów zabudowy wielorodzinnej :

  • odpady wielkogabarytowe będą odbierane 2 razy w miesiącu po uprzednim zgłoszeniu przez zarządcę nieruchomości
  • odpady budowlane i remontowe ( w ilości 1000kg/rok na gospodarstwo domowe ) oraz opony ( w ilości 8 szt./rok na gospodarstwo domowe ) będą odbierane wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie należy je dostarczyć we własnym zakresie
  • choinki po okresie Bożonarodzeniowym ( od 2 stycznia do 15 lutego ) będą odbierane raz w tygodniu po uprzednim zgłoszeniu przez zarządcę nieruchomości .

Odpady gromadzone w innych niż wyznaczonych terminach nie będą odbierane .